இந்தியா கெத்து டா | China 50 Drones PsyOps | Swarm Drones | Tamil Pokkisham | Vicky | TP

இந்தியா கெத்து டா | China 50 Drones PsyOps | Swarm Drones | Tamil Pokkisham | Vicky | TP

Twitter: https://twitter.com/vickneswarang
Instagram: http://instagram.com/tamilpokkisham/
Facebook: http://facebook.com/iamPokkisham/
Email: g.vickneswaran@gmail.com
Website: http://tamilpokkisham.com/
Mobile App Link: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tamilpokisham&hl=en
Telegram: https://t.me/tamilpokkisham

நல்லதை பகிர்வோம் நல்ல சமுதாயத்தை உருவாக்குவோம்!
தினமும் உங்கள் 10 நிமிடம் ஒதுக்குங்கள்
மாற்றத்தை நாம் தொடங்கிவைக்கலாம்…

Please Subscribe and Share With Your Family and Friends.

Please Share your Articles/Title/Research: g.vickneswaran@gmail.com
இப்படிக்கு,
விக்கி.

#TP_Family #pokkisham #TP #TamilPokkisham

Pin It on Pinterest

Share This