இந்தியாவுக்குள் Drones மூலமாக ஆயுதங்கள் சப்ளை செய்யும் Pakistan | Oneindia Tamil

இந்தியாவுக்குள் Drones மூலமாக ஆயுதங்கள் சப்ளை செய்யும் Pakistan | Oneindia Tamil

ஜம்மு காஷ்மீரில் ட்ரோன்கள் மூலம் பாகிஸ்தான் அனுப்பி வைத்த துப்பாக்கிகள், வெடிமருந்துகள் உள்ளிட்டவற்றை ராணுவம் பறிமுதல் செய்துள்ளது.

@rms, @mmunition dropped by Pakistan drone in Jammu Kashmir
Oneindia Tamil
Subscribe for More Videos..
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
▬▬▬▬▬ Share, Support, Subscribe▬▬▬▬▬▬▬▬▬
♥ subscribe :https://www.youtube.com/user/OneindiaTamil
♥ Facebook : https://www.facebook.com/oneindiatamil
♥ YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCpZBvTbjam0yTrD4HUUWTZw
♥ twitter: https://twitter.com/thatsTamil
♥ For Viral Videos: http://tamil.oneindia.com/videos/viral-c46/
♥ For Filmibeat Android App: https://play.google.com/store/apps/details?id=in.oneindia.android.tamilapp
♥ For Filmibeat iTunes App: https://itunes.apple.com/us/app/oneindia-tamil-news/id617925711

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Pin It on Pinterest

Share This